Rodzaje terapii, nurty terapeutyczne

Rodzaje terapii, nurty terapeutyczne

Psycholodzy, terapeuci szkolą się w różnych nurtach psychologicznych, oto najczęstsze z nich:

Koncepcje psychodynamiczne  

Terapia ta jest wzmocnieniem funkcji ego oraz uzyskaniem przez osobę zaburzoną tzw. korektywnego emocjonalnego doświadczenia a dokładnie odkrywanie nieświadomych przeżyć i odreagowywanie ich.

Koncepcje poznawczo-behawioralne

Terapia ta zakłada, iż wszystkie zachowania człowieka nabywane są w toku uczenia się, zdobywania nawyków będących procesem, na który składają się doświadczenia indywidualne przeżycia.
Istotną rolę w uczeniu się i dobywaniu nawyków odgrywają struktury poznawcze, przekonania człowieka i pamięć doświadczeń z życia wstecz.

Koncepcje humanistyczno- egzystencjalne

Terapia ta mówi, że zaburzenia psychiczne powstają już w dzieciństwie, podczas kiedy rodzice nie stwarzają dziecku dogodnych do rozwoju warunków wychowawczych.
Terapia ta stwarza pacjentom z zaburzeniami i problemami egzystencjalnymi warunki sprzyjające swobodnemu rozwojowi, samorealizacji oraz wyzwalać ich wewnętrzne siły lecznicze, aby każdy mógł zrozumieć własny problem i wprowadzić konstruktywne zmiany w swoje życie.
Czyli zakłada doskonalenie sie wewnętrzne.

Koncepcje systemowo- interakcyjne

Jest najmłodszym nurtem w psychoterapii. Podkreśla, iż patologia jednostki jest rezultatem jej zaburzonych stosunków interpersonalnych.

W realnej praktyce niewielu terapeutów trzyma się konkretnego nurtu psychologicznego.
W zależności od własnych upodobań i problemu pacjenta stosują techniki pochodzące z różnych koncepcji teoretycznych ( to jest tak zwane podejście eklektyczne).

Terapia psychologiczna

Bardzo często celem terapii jest wspomaganie funkcjonowania jednostki w codziennym życiu, zwiększenie skuteczności jej działania oraz wspieranie w osobistym rozwoju.
Psycholog korzystający z tej terapii, może pomóc człowiekowi w lepszym zrozumieniu własnego zachowania i zachowania innych ludzi oraz ułatwić wzajemną interakcję.
Może pomóc zmienić niepożądane zachowania, nauczyć się nowych, korzystniejszych oraz polepszyć komunikację międzyludzką.
Według amerykańskiego psychoterapeuty C. Rogersa, każdy człowiek posiada wszelkie zdolności i umiejętności jakie mu są potrzebne aby odnaleźć własną drogę i się rozwijać.
Osoba terapeuty jest jedynie towarzyszem na drodze samorozwoju.

Pierwsze wizyty mają charakter sesji diagnostycznej, mającej na celu poznanie pacjenta, oraz ustalenie wstępnej diagnozy problemu, zaburzenia oraz zaplanowanie formy radzenia sobie z nim. Ustalane są również informacje o formie, zasadach spotkań terapeutycznych oraz możliwym dalszym przebiegu terapii.

Terapia stosowana jest najczęściej w zakresie:

– problemów osobistych oraz zaburzeń psychicznych ( depresje, lęki, problemy w radzeniu sobie z emocjami, stresem, trudności w relacjach społecznych, nieśmiałość, problemy z akceptacją siebie, zaburzenia odżywiania);
– problemów szkolnych;
– problemów rodzinnych;

Terapia rodzin

Spotkania dotyczą nie kwestii indywidualnej ale pary bądź całej rodziny.
Celem jest zbadanie relacji osoby chorej, jej roli i funkcji wewnątrz systemu rodzinnego.
Terapii poddaje się całą rodzinę, bo to ona ma problem wynikający ze stosunków międzyludzkich, wartości i zasad, które w niej panują.
Chory wyróżnia się tym, że u niego najbardziej dramatycznie manifestują się objawy.
Źródłem problemów są zakłócenia komunikacji w rodzinie.
Choroba dziecka jest najczęściej pochodną konfliktów pomiędzy rodzicami.
Grunt to aby członkowie rodziny nauczyli porozumiewać się między sobą oraz chcieć rozumieć siebie nawzajem.

Terapia tańcem i ruchem

Jest skuteczną terapią dla osób, które mają problem z nawiązaniem kontaktu z drugim człowiekiem, oraz dla osób mających trudności z akceptowaniem własnego ciała i siebie.
Terapia tańcem i ruchem jest metodą poszerzania własnej kreatywności, wydobycia twórczego potencjału, rozwijania samoświadomości.
Nauka i kreacjonizm tańcu pomaga w uwolnieniu napięć, pozbyciu się złości, agresji, wyzwala spontaniczność i jasność w myśleniu.
Lepiej poznajemy samych siebie, swoje potrzeby, emocje i pragnienia.
Wspólny taniec daje odczucia wspólnoty, wsparcia, zaufania.

Tagi wpisu: , , .

Dodaj komentarz